Kaivot

Yhdyskuntatekniset kaivot ovat oleellinen osa viemäri-, sadevesi- ja salaojajärjestelmän rakentamista. Rotomonin tuotevalikoima pitää sisällään suuren määrän erilaisia standardikokoisia kaivoja, jonka lisäksi merkittävä osa kaivoista valmistetaan tilaajalta saatavien mittakuvien mukaan. Näin varmistetaan, että kaivot täyttävät juuri kohteen vaatimukset.

• Sadevesikaivot varustetaan ritiläkansistolla ja sakkapesällä. Niiden tehtävänä on kerätä piha-alueiden sade-, valuma- ja sulamisvesiä ja johtaa ne hallitusti eteenpäin hulevesien keräykseen.
• Tarkastuskaivot on tarkoitettu sadevesi-, salaoja- ja viemärilinjojen tarkastamiseen. Ne varustetaan tyypillisesti umpikannella, minkä lisäksi viemärin tarkastuskaivoissa on vakiovarusteena virtausta ohjaava pohjakouru.
• Perusvesikaivot toimivat sadevesi- ja salaojalinjojen kokoomakaivoina. Ne varustetaan sakkapesällä, umpikansistolla sekä padotusventtiilillä, joka estää salaojan toimimisen väärään suuntaan rankkasateen sattuessa.
• Rännikaivot ovat kevytrakenteisia kaivoja kattojen valumavesien keräämiseen.
• Erikoiskaivot ovat kaivoja, joita käytetään muun muassa hiekan tai öljyn erottamiseen, kaapeleiden yhdistämiseen tai vesijohto- ja maalämpölinjojen kokoamiseen.
• Puhdasvesikaivo on muovinen tuoteinnovaatio betonirengaskaivon korvaamiseen.

Näytetään kaikki 7 tulosta